Sponzors

Gold sponsors:

Logo_YYF

logo_Slusny

Sponsors
shop.yo-yo.sk

logo

Organizer and sponsor
Stringy.sk-logo-redpoint 600x209
Organizer – patronat
SYA – Slovak YoYo Association
logo_SYA

Gold organizer
#NDOS